Regulamin serwisu portalchlodniczy.pl

Drukuj
Kategoria: Inne
Opublikowano
I. Uwagi ogólne
 1. Serwis portalchlodniczy.pl zwany dalej serwisem jest ogólnopolskim portalem branżowym skupiającym firmy z dziedziny klimatyzacji, chłodnictwa i wentylacji.
 2. Celem działania serwisu jest dostarczenie informacji osobom zainteresowanym branżą chłodniczą a także odpłatne lub nieodpłatne udostęnienie możliwości prezentacji firmom działającym w tej branży.
 3. Właścicielem i operatorem serwisu jest firma FHU TORMIS z siedzibą w Krakowie os. Mozarta 22 zwana dalej operatorem.
II. Usługi dodatkowe

1. Katalog firm
 • W ramach działania serwisu Operator umożliwia wpisanie do bazy katalogu firmom lub instytucjom działającym na rynku chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji lub świadczących usługi dla takich firm.
 • Dodanie przez Użytkownika firmy do katalogu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 • Wpis dokonywany jest bezpłatnie, na czas nieokreślony,
 • Operator serwisu może zaproponować Użytkownikom dodatkowe usługi dotyczące promocji firmy wpisanej do katalogu w ramach Serwisu. Usługi te przed uruchomieniem muszą zostać opłacone przez Użytkownika po wcześniejszym zaakceptowaniu Regulaminu Usługi i Cennika,
 • Dodany wpis musi spełniać następujące warunki:
  • Nazwa firmy musi zawierać tylko pełną nazwę firmy,
  • Adres firmy musi być adresem centrali firmy lub oddziału o ile prowadzi samodzielną działalność,
  • Strona internetowa musi być stroną firmową,
  • Opis firmy powinien zawierać tylko prawdziwe informacje dotyczące profilu działalności firmy.
 • Operator serwisu zastrzega sobie prawo do edycji wpisów w przypadku naruszenia Regulaminu,
 • Operator serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów naruszających Regulamin lub zasady współżycia społecznego a szczególności wpisy zawierające informacje nieprawdziwe, sprzeczne z prawem lub naruszające dobre imię serwisu. W przypadku usunięcia wpisu z powyższych powodów opłata wniesiona przez użytkownika przepada.
 • Operator serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisu bez podania przyczyny. W przypadku gdy dotyczy to wpisu płatnego, operator zobowiązany jest do zwrotu poniesionej opłaty proporcjonalnie do niewykorzystanego czasu trwania wpisu.
 • Dodanie wpisu do katalogu jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ofert i materiałów reklamowych wysłanych ze stron serwisu oraz wysyłanych przez operatora serwisu.
 • Każdy wpis przed dodaniem sprawdzany jest przez moderatora - w tym czasie nie jest widoczny w Katalogu.
 • Użytkownik ma prawo usunąć wpis w każdej chwili. W przypadku usunięcia wpisu przez użytkownika, wniesiona opłata przepada.
2. Tablica ogłoszeń
 • W ramach działania serwisu operator udostępnia określonej przez siebie części użytkowników portalu możliwość zamieszczania ogłoszeń.
 • Dodanie ogłoszenia do tablicy ogłoszeń jest bezpłatne
 • Ogłoszenie będzie się wyświetlać przez 30 dni od daty dodania.
 • Użytkownik ma prawo do edycji i usunięcia ogłoszenia w każdym momencie.
 • Operator serwisu nie odpowiada za treść opublikowanych ogłoszeń, jednakże zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny
III. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszym regulamin i cennik usług może zostać zmieniony przez serwis. O zmianach regulaminu i o terminach obowiązywania zmian administrator serwisu poinformuje na stronie internetowej www.portalchlodniczy.pl
 2. Jeżeli nie podano inaczej zmiany regulaminu i cennika usług wchodzą w życie w chwili ogłoszenia.
 3. Jeżeli zmiana cennika wiąże się z dodatkową opłatą dla użytkownika, użytkownik musi być o tym poinformowany oraz wyrazić zgodę na ww. zmianę. W przypadku odmowy akceptacji regulaminu operator serwisu ma prawo do zaprzestania świadczenia usługi lub ograniczenia jej po wcześniejszym zwrocie należności wpłaconych przez użytkownika w kwocie proporcjonalnej do wykonanej usługi.

Zmieniono 28.09.2013

{jcomments off}

Powered by Bullraider.com
Copyright 2011 Regulamin.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free