Klimatyzacja w miejscu pracy - o czym warto pamiętać

Drukuj
Kategoria: Klimatyzacja
Opublikowano

Klimatyzacja - rozporządzenie ministra pracyZamontowana w firmie klimatyzacja może na pewno podnieść komfort pracowników, jednak niewłaściwie zainstalowana lub użytkowana może stanowić dla nich istotne zagrożenie. Właśnie dlatego w polskim prawie są określone ramowe wymagania wobec pracodawcy w temacie użytkowania klimatyzacji. O wymaganiach tych mówi Rozdział III Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z późniejszymi zmianami.

Z powyższego rozporządzenia wynika m.in. iż zamontowana klimatyzacja lub wentylacja mechaniczna nie powinna powodować przeciągów, wyziębienia ani przegrzewania pomieszczenia. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż 14 stopni Celcjusza. Dla prac lekkich do których zaliczana jest praca biurowa temperatura ta nie może być niższa niż 18 stopni Celcjusza. Wyjątkiem od tych wymagań jest sytuacja w której niższej temperatury wymaga proces technologiczny.
Rozporządzenie mówi także iż w przypadku zastosowania klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej powietrze dostarczone z zewnątrz powinno być oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia.
Z paragrafu 37 powyższego rozporządzenia wynika, iż pracodawca ma obowiązek dbać o odpowiedni stan techniczny urządzeń a w przypadku W przypadku zastosowania systemu klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej musi zapewnić odpowiednią konserwację urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w celu niedopuszczenia do awarii oraz stosowanie środków mających na celu ograniczenie natężenia i rozprzestrzeniania się hałasu i drgań powodowanych pracą urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Przy czym rozporządzenie nie definiuje jednoznacznie co owe zapisy oznaczają.
W praktyce zaleca się aby konserwację i czyszczenie klimatyzacji przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia ale nie rzadziej niż raz na rok.

Powered by Bullraider.com
Copyright 2011 Klimatyzacja w miejscu pracy - o czym warto pamiętać.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free