Ogólna charakterystyka urządzeń absorpcyjnych.

Drukuj
Kategoria: Chłodnictwo
Opublikowano

Surowce energetyczne kopalne są na wyczerpaniu, a ich zasoby w niektórych krajach wystarczą na 20 - 40 lat. Produkty ich spalania powodują efekt cieplarniany. Zgodnie z postanowieniami Protokołu Montrealskiego należy szukać nowych czynników lub systemów chłodniczych.

W związku z powyższym naprzeciw wychodzą urządzenia absorpcyjne, które z uwagi na koszty eksploatacji i z powodu ograniczeń w stosowaniu czynników niszczących warstwę ozonową, mają coraz szersze znaczenie.

 

Systemy te są szczególnie zalecane w przypadku dysponowania ciepłem odpadowym, geotermalnym lub pochodzącym z instalacji słonecznych. Coraz częściej współpracują one z systemami wytwarzania energii elektrycznej, którym towarzyszy równoczesne wytwarzanie ciepła na potrzeby grzania lub chłodu dla potrzeb klimatyzacji. Są to tzw. systemy trigeneracji lub  w przypadku wytwarzania tylko ciepła i chłodu - kogeneracji.

Systemy absorpcyjne są droższe w porównaniu ze sprężarkowymi, ich eksploatacja natomiast jest tańsza. Zużycie energii elektrycznej w porównaniu z urządzeniami sprężarkowymi kształtuje się na poziomie 5 - 10% .

Urządzenia absorpcyjne budowane są od małych mocy chłodniczych - 35 kW do bardzo dużych wydajności - 20 MW.

W urządzeniach tych jako czynnik chłodniczy stosowane są:

 • woda - amoniak,
 • woda - bromek litu,
 • amoniak  - chlorek wapnia,
 • woda - chlorek litu,
 • alkohol metylowy - chlorek litu.

Obecnie najczęściej stosuje się układ woda - amoniak z uwagi na zakres temperatur, w którym może być stosowany (obejmuje on zarówno temperatury ujemne, jak i dodatnie ). Coraz częściej jednak stosuje się roztwór wody i bromku litu. Jest to wynikiem działania przy mniejszych, w porównaniu z układem amoniak - woda, zakresach ciśnień.

Systemy absorpcyjne możemy podzielić w zależności od:

 • ilości obiegów, w których krąży roztwór roboczy - jeżeli w systemie znajdują się dwa warniki i dwa absorbenty i  roztwór roboczy krąży w dwóch osobnych obiegach pomiędzy tymi aparatami wówczas system taki nazywamy dwustopniowym.
 • ilości aparatów, w których uzyskiwana jest para wodna - w przypadku gdy woda odparowuje w dwóch lub więcej warnikach wtedy system nazywamy dwu lub więcej efektowym.
 • sposobu zasilania - urządzenia używające pary i gorącej cieczy jako źródła ciepła to urządzenia zasilane pośrednio natomiast urządzenia zasilane gazem lub paliwami kopalnymi to urządzenia zasilane bezpośredni.

Zalety urządzeń absorpcyjnych w porównaniu z urządzeniami sprężarkowymi:

 • możliwość zastosowania substancji nie zawierających freonu,
 • prosta budowa i eksploatacja,
 • niski poziom wibracji i hałasu,
 • brak części ruchomych,
 • pewność i niezawodność działania,
 • możliwość stopniowej regulacji,
 • małe zużycie energii elektrycznej,
 • dłuższa żywotność w porównaniu z systemami sprężarkowymi.
Powered by Bullraider.com
Copyright 2011 Ogólna charakterystyka urządzeń absorpcyjnych..
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free