Toksyczność dwutlenku węgla, jego wpływ na człowieka i aspekty bezpieczeństwa

Drukuj
Kategoria: Chłodnictwo
Opublikowano

Dwutlenek węgla jest gazem cięższym od powietrza przez co gromadzi się w pobliżu posadzki. Przy wykorzystywaniu tego czynnika należy stosować systemy detekcji gazu połączone z systemem wentylacji (w przypadku sprężarkowni).
Graniczne stężenia i ich wpływ na człowieka przedstawia poniższe zestawienie:

  • 0,04% - Naturalne stężenie w powietrzu atmosferycznym,
  • 2,0% - Przyspieszenie oddechu o 50%, trudności z oddychaniem, osłabienie systemu nerwowego,
  • 3,0% - Maksymalny czas wystawienia na działanie to 10min. 100% wzrost szybkości oddechu,
  • 5,0% - Przyspieszenie oddechu o 300%, mogą wystąpić nudności i bóle głowy po około 1h od czasu wystawienia na działanie (zakres jeszcze tolerowany przez większość osób), wartość niebezpieczna dla zdrowia lub  życia,
  • 8,0% - Granica krótkotrwałego wystawienia na działanie,
  • 8,0-10,0% - Bóle głowy po ok. 10-15min. łzawienie oczu, wzrost ciśnienia krwi, wysoki puls, pobudzenie, nudności, osoby mniej odporne na działanie – śmierć,
  • 10,0-18,0% - Po kilku minutach mrowienie, szok, gwałtowne spadki ciśnienia krwi. Osoby narażone należy natychmiast przenieść na świeże powietrze,
  • 18,0-20,0% - Symptomy podobne do apopleksji.

W związku z powyższym wymagane jest aby instalacja chłodnicza wyposażona była w czujniki dwutlenku węgla połączone z centralnym systemem detekcji gazu.
Czujniki CO2 muszą być umieszczone w każdym zamkniętym pomieszczeniu jak komora chłodnicza lub maszynownia. Czujniki należy montować nisko na posadzką ponieważ CO2 jest cięższe od powietrza i gromadzi się tuż przy posadzce

Powered by Bullraider.com
Copyright 2011 Toksyczność dwutlenku węgla, jego wpływ na człowieka i aspekty bezpieczeństwa.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free