Naturalne czynniki chłodnicze

Drukuj
Kategoria: Chłodnictwo
Opublikowano

          Naturalne czynniki chłodnicze są substancjami chemicznymi powstałymi w wyniku procesów naturalnych. Nie zubażają one warstwy ozonowej, mają znikomy (lub zerowy np. amoniak) wpływ na tworzenie efektu cieplarnianego, a także z uwagi na wysoką wydajność energetyczną mniejszy, pośredni wpływ na globalne ocieplenie.

          Naturalne czynniki chłodnicze są stosowane w małych instalacjach, takich jak pompy ciepła, małe układy chłodnicze, systemy do obiektów handlowych. Najpopularniejsze z nich występujące w przyrodzie to:

- amoniak R717

- CO2 R744,

- propan R290,

- izobutan R600a,

- propylen R1270,

- etan R170.

W tym artykule scharakteryzuję krótko czynnik chłodniczy jakim jest amoniak.

Amoniak - nieorganiczny związek chemiczny o silnie drażniącym zapachu, trujący, wywołujący intensywne łzawienie, o ostrym alkalicznym smaku, bezbarwny, przy stężeniach w powietrzu powyżej 3,5% palny. Jest on używany jako płyn roboczy w chłodnictwie od lat 30-tych XX wieku i do tej pory uważa się go za najwydajniejszy energetycznie czynnik.

Amoniak ma zastosowanie w :

- klimatyzacji przemysłowej,

- handlu,

- mleczarstwie i przetwórstwie nabiału, także w produkcji tłuszczów roślinnych,

- chłodzeniu wody w procesach przemysłowych,

- przechowalnictwie chłodzonych i mrożonych produktów,

- uboju i przetwórstwie mięsa,

- transporcie morskim chłodzonej i mrożonej żywności,

- browarnictwie,

- rybołówstwie i przetwórstwie ryb.

 

Zalety stosowania amoniaku jako czynnika chłodniczego:

- wysokie ciepło parowania - dlatego stosowany jest głównie w dużych instalacjach chłodniczych;

- osiągane wartości ciepła powodują, iż parowana ilość potrzebnego czynnika, krążącego w instalacji jest dużo mniejsza niż przy innych czynnikach chłodniczych;

- wysoki współczynnik wydajności chłodniczej;

- mała gęstość - znacząco wpływa na wymiary rurociągów i elementów konstrukcyjnych oraz straty ciepła w nich występujące;

- nie występują problemy z olejem, gdyż stosowane do współpracy z amoniakiem środki smarne pochodzenia mineralnego nie mieszają się z nim, dlatego też w sprężarce praktycznie występuje olej bez amoniaku;

- aspekt ekonomiczny: niska cena (dużo niższa od czynników syntetycznych), niskie koszty eksploatacji ( szybko otrzymujemy zwrot kosztów inwestycji).

 

Ograniczenia stosowania R717:

- ponieważ amoniak nie działa na żelazo i jego stopy, stal jest podstawowym materiałem konstrukcyjnym stosowanym w urządzeniach, które z nim współpracują;

- bezwonny amoniak powoduje korozję metali,  wilgotny atakuje cynk, miedź i jej stopy, dlatego też materiałów tych nie stosuje się do budowy sprężarek i aparatów;

- powyższa wada wyklucza amoniak również z zastosowań do sprężarek hermetycznych, ze względu na korozyjne działanie na uzwojenie silnika elektrycznego.

          Nie ulega wątpliwości, że dopóki amoniak znajduje się w urządzeniu chłodniczym dotąd nie jest groźny. Zagrożenie pojawia się po jego wypływie na zewnątrz. Bardzo ważne jest więc takie wykonanie i eksploatacja urządzenia chłodniczego aby nie doszło do wycieku amoniaku:

- odpowiednia konstrukcja wszystkich elementów urządzenia chłodniczego;

- wysoka jakość wykonania;,

- próby ciśnieniowe;

- stosowanie wyposażenia zabezpieczającego ( np. sygnalizacja alarmowa, przekaźniki nie dopuszczające do nadmiernego wzrostu ciśnienia).

 

 

Powered by Bullraider.com
Copyright 2011 Naturalne czynniki chłodnicze.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free