Podstawowe obiegi chłodnicze CO2

Drukuj
Kategoria: Chłodnictwo
Opublikowano

CO2 w chłodnictwie

Podstawowym i najbardziej zbliżonym do układów tradycyjnych jest obieg zaprezentowany na rysunku 1. Jest to obieg chłodniczy jednostopniowy. W odróżnieniu od tradycyjnych obiegów chłodniczych za utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w schładzaczu gazu odpowiedzialny jest zawór rozprężny wysokiego ciśnienia.

Obieg taki w okresach wysokich temperatur zewnętrznych pracuje jako nadkrytyczny. W okresach niższych temperatur może pracować jako podkrytyczny. Schładzacz gazu działa wtedy jako tradycyjny skraplacz.

 

 


Rys 1. Układ chłodniczy jednostopniowy z zaworem rozprężnym wysokiego ciśnienia (1)

System składa się ze sprężarki, która tłoczy czynnik chłodniczy do schładzacza gazu (powszechnie i z angielskiego zwany gas cooler). W gas coolerze następuje ochłodzenie czynnika. Schłodzony czynnik chłodniczy przepływa do zbiornika przez elektroniczny zawór rozprężny wysokiego ciśnienia. W zaworze czynnik jest dławiony w wyniku czego następuje obniżenie ciśnienie i powstanie cieczy CO2. Z zaworu rozprężnego wysokiego ciśnienia, CO2 przepływa do zbiornika czynnika chłodniczego. Następnie czynnik przepływa dalej i rozprężany jest w elektronicznym zaworze rozprężnym do niskiego ciśnienia umożliwiającego odparowanie czynnika chłodniczego w parowaczu. W parowaczu odbierane jest ciepło od czynnika chłodzonego (np. powietrze w komorze chłodniczej) w wyniku czego powstaje para CO2. Pary zasysane są przez sprężarkę i cały cykl zostaje powtórzony. 


Literatura:

  (1)  www.bock.com

Powered by Bullraider.com
Copyright 2011 Podstawowe obiegi chłodnicze CO2.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free